CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda İmajinal Yeniden Yaşama ile İlişkili İntrusif Bellekteki Değişimler

Posted By on February 28, 2019

Bu çalışma TSSB (PTSD)’deki travmatik olayın yeniden yaşama ile ilişkili intrusif bellekteki değişimini incelemektedir. Çalışmanın katılımcıları TSSB için Kognitif Terapi içeriğinde imajinal yeniden yaşama ile tedavi edilen 44 hastadan oluşmaktadır. [Behav. Res. Ther. 38 (2000) 319–345]. Pek çok hastada, imajinal yeniden yaşama intrüzyonların sıklığında şiddetlenmeye neden olmamıştır. Tekrar yeniden yaşamadan sonra intrüzyon sıklığındaki azalış; rahatsızlığın, canlılığın ve algılanan şu anlığın (nowness) azalması gibi aşamalı olarak gerçekleşmiştir. Tedavi sonucunun zayıf sonuçlanması (örnek: yeniden yaşama ile intrüzyon sıklığının, travma izindeki kazanımından daha az seviyede azalması) TSSB’nin başlangıç şiddetinin fazla olması, yüksek öfke, intrusif belleğin şu anlığının (nowness) fazla algılanması ve TSSB semptomlarının daha negatif algılanması ile ilişkilendirilmiştir. Hastanın anksiyete, depresyon, kendini suçlama ve disosiyasyonu yeniden yaşamaya cevabı için ön görüde bulunulmamıştır.

Referans: Speckens, A. E., Ehlers, A., Hackmann, A., & Clark, D. M. (2006). Changes in intrusive memories associated with imaginal reliving in posttraumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders20(3), 328-341.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS