CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Girişimi İçin Bilişsel Terapi Müdahalesi: Tedaviye Genel Bakış ve Vaka Örnekleri

Posted By on June 17, 2019

İntihar davranışı ciddi bir sağlık sorunu olmasına rağmen, bu nüfusu tedavi etmek için az sayıda etkili tedavi vardır. Bu makale, intihar girişimlerini tedavi etmek için geliştirilen yeni bir bilişsel terapi müdahalesini açıklamaktadır. Tedavi; bilişsel terapi genel prensiplerine dayanmaktadır ve bireyin intihar girişiminin hemen öncesinde aktif olan otomatik düşünceleri ve temel inançları yeniden yapılandırmayı hedef almaktadır. İntihar düşüncelerini azaltmak ve gelecekteki intihar girişimlerini engellemek amacıyla hastayla iş birliği içerisinde bilişsel ve davranışsal teknikler çalışılır. Makalede tedavinin farklı hasta tipleri ile kullanımını gösteren üç ayrıntılı vaka örneği verilmiştir.

Referans: Berk, M. S., Henriques, G. R., Warman, D. M., Brown, G. K., & Beck, A. T. (2004). A cognitive therapy intervention for suicide attempters: An overview of the treatment and case examples. Cognitive and Behavioral Practice, 11(3), 265-277.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS