CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Çok Merkezli Bir Panik Bozukluğu Araştırmasında Terapistler, Terapist Değişkenleri ve Bilişsel-Davranışçı Terapi Sonuçları

Posted By on May 28, 2019

Terapistler ve tedavi sonuçları arasındaki ilişki, panik bozukluğunun tedavisi için çok merkezli işbirliğine dayalı çalışmaya katılan 14 yüksek eğitimli terapistle incelendi. Genel olarak, terapistler denemelerde (caseload) olumlu sonuçlar verdi; Bununla birlikte, terapistler denemeler arasındaki değişimin büyüklüğü bakımından önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Terapistlerin sonuç ölçütleri üzerindeki etkisine göre etki büyüklükleri % 0 ile % 18 arasında değişmiştir. Psikoterapinin uygulanmasındaki genel deneyim bazı ölçütlerin sonucuyla ilişkiliyken, yaş, cinsiyet, cinsiyet uyumu ve bilişsel davranışçı terapi deneyimi (CBT) ile ilgili değildi. Ortalamanın altında ve üstünde sonuçları olan terapistler, bağlılık ve yetkinlik ölçütlerine benzer şekilde derecelendirildi. Sonuçlar, terapistlerin panik bozukluğu için BDT (CBT) ‘de sonuçlara katkı sağladığını, hastalar nispeten aynı, benzer olsalar da, tedavinin yapılandırıldığını ve sonuçların olumlu olduğunu göstermektedir. Gelecekteki klinik sonuç çalışmaları ve klinisyenlerin eğitimi için etkileri tartışılmıştır.

Huppert, J. D., Bufka, L. F., Barlow, D. H., Gorman, J. M., Shear, M. K., & Woods, S. W. (2001). Therapists, therapist variables, and cognitive-behavioral therapy outcome in a multicenter trial for panic disorder. Journal of consulting and clinical psychology, 69(5), 747.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS