CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Paranoid Şizofreni Tedavisinde Davranışsal Deneyler: Vaka Çalışması

Posted By on June 22, 2019

Literatürde paranoid delüzyonun kognitif terapisi ile ilgili yer alan ilk açıklamalardan beri psikotik semptomların tedavisinde kognitif davranışçı terapi empirik olarak desteklenmiştir. Bu örnek vaka çalışmasının amacı, davranışsal deneyin paranoid şizofreni hastalarında sanrısal düşünceyi değiştirmek için nasıl güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektir. Davranışsal deneylerin hastaların sanrılarını değiştirmede kullanılmasına ek olarak psikotik semptomları olan hastaları tedavi etmek için uyarlanabilecek çeşitli kognitif teknikler gösterilmiştir.

Referans: Hagen, R., & Nordahl, H. M. (2008). Behavioral experiments in the treatment of paranoid schizophrenia: A single case study. Cognitive and Behavioral Practice15(3), 296-305.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS