CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Posted By on July 2, 2019

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), sıklıkla psikiyatrik komorbidite ve azalmış yaşam kalitesi ile ilişkilendirilmiş bir ruhsal sağlık durumudur. TSSB sıklıklar kronik ve yaşam boyu devam eden bir seyri izler. Tehdit edici veya yıkıcı travmanın her yerde mevcut ve yaygın olması nedeniyle, TSSB ile daha sık karşılaşılmaya başlanmıştır ve kadınların% 10’unu, erkeklerin ise % 5’ini etkilediği bulunmuştur. Travmatik olayın niteliğine ve derecesine bağlı olarak, mağdurlardaki TSSB prevalansı oranlarının %100’e yaklaştığı bildirilmiştir TSSB sendromu; intruzyonların, kaçınmaların ve uyarılmaların meydana geldiği bilişsel, davranışsal ve fizyolojik bir rahatsızlıktır.

1980’de TSSB’nin tanısal sınıflandırma sistemlerine girmesinden bu yana, tedavide bilişsel davranışçı terapinin (BDT) etkinliği konusunda önemli araştırmalar yapılmıştır. Günümüzde, travma odaklı BDT, TSSB için çeşitli tedavi rehberleri ve uzman konsensüs panelleri tarafından önerilmektedir.
Bu makalenin amacı, çeşitli travma türlerinin ardından erişkinlerde, çocuklarda ve ergenlerde tedavinin nasıl olması gerektiği ve BDT’nin uzun vadeli sonuçları ile bilgi vermektir.

Referans: Kar, N. (2011). Cognitive behavioral therapy for the treatment of post-traumatic stress disorder: a review. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 7, 167.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS