CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Girişimi Olan Ergen ve Genç Yetişkinlerde Bilişsel Terapi

Posted By on June 26, 2019

İntihar davranışının biyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri hakkında geniş ve artan bir literatür bulunmasına rağmen, intihar ergenlerinin ve genç yetişkinlerin nasıl tedavi edileceğine dair bir bilgi eksikliği vardır. Bu makalede, intihar girişiminde bulunan ergenler ve genç yetişkinler için 10 seanslı bilişsel müdahale ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Terapinin yeni bir unsuru, tedavinin psikiyatrik tanıdan bağımsız olarak intihar davranışı sergileyen kişilere uygulanabilmesidir. Terapi seanslarının nasıl yapılandırılacağı ve tedavinin erken, orta ve sonraki aşamalarda nasıl ilerlediği hakkında bilgi verilmektedir. İntihar edecek kişilerin krizler ve sıkıntılarla daha uyumlu bir şekilde baş etmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için yeni, özel stratejiler sunulmaktadır.

Referans: Henriques, G., Beck, A. T., & Brown, G. K. (2003). Cognitive therapy for adolescent and young adult suicide attempters. American behavioral scientist46(9), 1258-1268.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS