CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapide Terapötik İlişki: Hastanın Algıları ve Terapistin Yanıtları

Posted By on July 10, 2019

Hasta ve terapist arasındaki çalışma ilişkisi her psikoterapi için gerekli bir parçadır, bilişsel davranışçı tedavinin bu bileşenine dair az bir bilgi vardır. Tedavi süreci ve tedavi sonucu bulgularına göre, terapötik ilişki tedavi sonucunu fazlasıyla etkilemektedir. Kişilerarası faktörler ve teknik uygulamalar etkili bir ittifağı şekillendirirken karşılıklı etkileşim halindedirler. Hastanın bakış açısını göz önüne alarak, terapötik ilişkiyi etkileyen genel beklentiler ve bireysel farklılıklar tanımlanmaktadır. Bireysel farklılıklar klinik alanda dört alanda tartışılmaktadır: durumsal meseleler, Eksen 1 psikiyatrik bozuklukların etkisi, sosyokültürel etkiler ve kişilik yapısı ve şemalardır. Hastaların bakış açısını anlama çabası, genel beklentilerin ve bireysel farklılıkların incelenmesi temeline dayanır ve bilişsel-davranışçı terapinin ilişki bileşenini optimize etmede terapistlere yardımcı olabilir.

Referans: Wright, J. H., & Davis, D. (1994). The therapeutic relationship in cognitive-behavioral therapy: Patient perceptions and therapist responses. Cognitive and behavioral practice1(1), 25-45.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS