CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Hastanın bilgi aktarımını başlatması: Klinik ilk görüşmedeki rolünün keşfi

Posted By on September 16, 2019

Çalışmanın amacı, ilk görüşme boyunca hastaların bilgi paylaşımlarının  hasta- klinisyen  iletişimindeki rolünü açıklamak. Hastanın bilgi aktarımını başlatması,  klinisyenlerin o bilgilere güvenmesinde, hasta-klinisyen ilişkisinin değerlendirilmesinde ve ilk görüşmenin başarısının tahmin edilmesinde etkili olmuştur. Araştırmanın sonucuna göre, hastanın bilgi aktarımını başlatması, klinisyenin yaşına, deneyimine ve disiplinine; hastanın yaşına, ırkına ve daha önce terapi deneyiminin olup olmadığına göre değişmektedir. Hastalar,  klinisyenlerin soru sormasını tercih edenler ve bilgi aktarırken bölünmek istemeyenler olarak ikiye ayrılmıştır. Sonuçlar, hastanın bilgi aktarımını başlatmasının klinisyenin karar verme mekanizmasındaki rolünü ve hastaların tercihlerine yönelik iletişim kurulmasının önemini göstermektedir. Klinisyenin, ilk görüşmenin başında, terapi süresince hastanın hangi iletişim şeklini tercih edeceğini açıkça sorması önerilmektedir. Klinisyenlere, varsayımlarına dair  farkındalıklarını (karar verme mekanizmalarına olan etkisinden ötürü)  geliştirmeleri tavsiye edilmektedir.

Referans: Nakash, O., Dargouth, S., Oddo, V., Gao, S., & Alegria, M. Patient initiation of information: Exploring its role during the mental health intake visit. Patient Educ Couns. 2009;75:220–6. [PubMed: 19062233]

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS