CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İlk görüşmede (intake interview) neler beklenir? Psikoterapi hastalarında izlenim yönetimi taktikleri

Posted By on September 26, 2019

Terapötik ittifak hasta ve terapist arasında karşılıklı bir etkileşimden oluşur. Daha önceki çalışmalarda terapistlerin davranışsal etkisine odaklanılmış ancak bu çalışma hastaların izlenim yönetimi taktiklerini incelemiştir. Birinin başkaları üzerindeki izlenimlerini yönetme motivasyonu ilk temasta özellikle güçlüdür. Hastaların davranışsal etkisi bu nedenle ‘intake interview’ sürecinde incelenmiştir. On iki olası izlenim yönetimi taktikleri, terapötik ittifakın teorik anlayışları ve psikoterapistler ile yapılan görüşmeler temelinde tanımlanmıştır. Kapsamlı bir eğitimden sonra, jüri 60 videoya alınmış röportajı derecelendirmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığı zaman; Etki girişimleri tüm hastaların ifadelerinin kabaca % 30’unda gözlenmiştir. Hastaların kullanmış olduğu en sık taktikler sırasıyla; ‘Supplication, Provoking a response from the therapist ve Self-promotion’ olarak bulunmuştur. Hastalar üç farklı taktik kümesi içerisinde ( Negative self-presenter, Positive self-presenter and Response Provokers) gruplandırılabilmiştir. Erkek ve kadın hastalar, kullanılan toplam taktik miktarına ve belirli taktiklerin seçimine göre farklılık göstermemiştir. Son olarak, erkek hastalar, erkek terapistlere kıyasla kadın terapistlere karşı  genel olarak daha fazla taktik kullanmışlardır. Kullanmış oldukları taktik ‘Negative Reports about Third Person’ olarak saptanmıştır. Hastaların davranışsal etkilerine karşı duyarlı olmak, terapistlerin etkileşimsel hedeflerini daha iyi anlamalarına ve terapötik ittifakı daha iyi uyarlamalarına yardımcı olabilir.

Referans: Frühauf, S., Figlioli, P., Oehler, D., & Caspar, F. (2015). What to expect in the intake interview? Impression management tactics of psychotherapy patients. Journal of social and clinical psychology34(1), 28-49.

Saygılarımla,

Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS