CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Risk Değerlendirmesindeki Gelişmeler

Posted By on September 26, 2019

Bu makale; intihar değerlendirmesindeki deneysel temelli gelişmeleri incelemekte ve birleştirmektedir. Tartışılan uygulamalar; mevcut bakım standartlarıyla, uygulama kılavuzlarıyla ve uygulanabilir araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Yazarlar, risk değerlendirmesi ile öngörü arasındaki farkı ayırt ettikten sonra; zamanın risk değerlendirmesindeki önemli rolünü vurgulamışlardır. Bu makale; intihar için risk değerlendirmesinin sürekliliğini ortaya koyup örneklendirmekte ve kliniksel karar verme ve tedavi süreci için pratik öneriler sunmaktadır.

Bu makalenin amacı; intihar risk değerlendirmesine klinik olarak dengeli ve bilimsel olarak bilgilenmiş bir bakış açısıyla yaklaşarak, deneysel araştırmaları klinik uygulamaya dönüştürmektir. Sunulan model; intihar değerlendirmesi için kılavuzlar sunmakta, kliniksel kararlar vermeyi yönlendirmekte ve en iyi uygulamayı kabul etme bakış açısını benimsemektedir.

Referans: Bryan, C. J., & Rudd, M. D. (2006). Advances in the assessment of suicide risk. Journal of clinical psychology62(2), 185-200. 

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS