CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Tedavideki Komplikasyonları Çözümlemede Vaka Formülasyonu Yaklaşımı

Posted By on October 4, 2019

Vaka formülasyonunun sadece terapi başında sürece yön vermek için oluşturulduğu ve sonrasında ise tedavide küçük bir rol oynadığı düşünülmektedir. Fakat biz vaka formülasyonunun hastalardan yeni bilgiler geldikçe yenilenen dinamik bir süreç olarak görüldüğünde daha yararlı olacağına inanıyoruz. Tedavideki komplikasyonları, formülasyon süresince hipotez-test şeklinde ilerleyerek çözmek daha verimli olacaktır. Bu makalede anksiyete bozukluğu tedavisinin sonuçlarını en güçlü şekilde etkileyebilecek olan kognitif davranışsal vaka formülasyonlarını gözden geçirdik. Fakat, terapi sürecine destek olması adına alternatif terapötik yaklaşım önerilerinde de bulunduk. Motivasyon, kişilerarası ilişkiler, duygu düzenlemede güçlükler, rahatlama, kabullenme ve önyargı komplikasyonlarını gidermede yardımcı olabilecek yaklaşımları inceledik. Son olarak, BDT ya da başka bir yaklaşımın vaka formülasyonu kullanılırken terapist; çerçevenin dışından bakarak düşünmeli, hastayla işbirliği yapmalı ve yeni fikirleri de değerlendirerek terapiyi devam ettirmelidir.

Referans: Teachman, B. A., & Clerkin, E. M. (2010). A case formulation approach to resolve treatment complications. In M. W. Otto & S. G. Hofmann (Eds.), Series in anxiety and related disorders. Avoiding treatment failures in the anxiety disorders (pp. 7-30).

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS