CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikoterapi Sonlandırmasında İş-birlikçi Yaklaşım (Collaborative Approach)

Posted By on October 13, 2019

İş birliği, psikoterapide, hasta tedavi sonuçlarına bağlı önemli bir ilişki değişkeni olarak kabul edilmiştir. Pek çok terapist, tedavi kararları verirken hastaları ile iş birliğine dayalı bir iş ilişkisi kurmaya çalışsa da iş birliği, hastaların başarılı bir sonlandırma için planlamalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılabilecek önemli bir tekniktir. İş birlikçi sonlandırma stratejileri, ilk olarak hastaların sonlandırma beklentilerini karşılamak için ilk oturumda kullanılabilir. Bu stratejiler hastaların tedavi hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olmak için tedavi boyunca da kullanılabilir. Son olarak, son oturumda hastaların kazanımlarını sahiplenmelerini sağlamak ve terapötik ilişkiyi eşitlemek için iş birlikçi sonlandırma stratejileri kullanılmalıdır. Bu yazıda, psikoterapinin sonlandırılması için hazırlık yaparken hastalarla iş birliği yapmak için özel öneriler sunuyoruz. Bu stratejileri gösteren vaka örnekleri de verilmiştir.

Referans: Goode, J., Park, J., Parkin, S., Tompkins, K. A., & Swift, J. K. (2017). A collaborative approach to psychotherapy termination. Psychotherapy54(1), 10.


Keyifli okumalar dilerim.


Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS