CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma sonrası intruzif anıların yapısı: Uyarı İşareti Hipotezi

Posted By on April 7, 2020

Çalışmada, birden çok çeşitli travma yaşayan kişilerden intruzif (girici) anılarının özelliklerini ve içeriklerini anlatmaları istenmiştir. Sıklıkla görsel anıların akla geldiği, düşüncelerin ise daha nadir akla geldiği sonucu elde edilmiştir. İntruzif anının özelliğinin travmanın çeşidine göre değiştiği gözlemlenmiştir. İntruzif anıların, travma anının hemen öncesini ya da travmanın en fazla duygusal etki yaratan anından hemen öncesini içerdiği görülmüştür. İntruzif anıların, travma anındaki uyaranlarla, uyarı işaretlerinin geçici ilişki kurulmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Örneğin; Travma anındaki uyaranla karşılaşıldığında tehlikeli bir şey olacağının işareti olduğunu sanmak. Bu da intruzif anıların niçin tehlike olarak algılandığını açıklıyor. Uyarı işareti hipotezi terapistlerin travma hastalarının en fazla duygusal etki yaratan anıları fark etmesini sağlamasında ve tedavide yeniden işlenmesinde yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, hastaların travma semptomlarını tekrar tekrar yaşamaları ile ilgili psikoeğitim verilmesine katkıda bulunacaktır.

Referans: Ehlers, A., Hackmann, A., Steil, R., Clohessy, S., Wenninger, K., & Winter, H. (2002). The nature of intrusive memories after trauma: The warning signal hypothesis. Behaviour research and therapy40(9), 995-1002.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS