CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta Uykusuzluğun Tedavisi

Posted By on May 9, 2020

Araştırmanın amacı: Epizodlar arası durumda olan Bipolar Bozukluk I hastalarına uygulanan uykusuzluk tedavisinin hastaların ruh halini, uyku durumlarını ve işleyişlerini geliştirip geliştirmediğini belirlemek.
Yöntem: Psikiyatrik bakımın yanı sıra, uykusuzluğu olan Bipolar Bozukluk I tanısı alan katılımcılar, rastgele bir şekilde Bipolar Bozukluk-Kognitif Davranışçı Terapi modifikasyonuna (CBTI-BP; n = 30) veya psikoeğitime (PE; n = 28) ayrılmıştır. Sonuçlar araştırmanın başlangıcında, 8 seans sonunda ve 6 ay sonra değerlendirilmiştir. Bu pilot çalışma, başlangıç fizibilitesini belirlemek ve etki büyüklüğü tahminlerini oluşturmak için gerçekleştirilmiştir.


Bulgular: Altı aylık takip sonrasında, CBTI-BP grubunun; PE grubuna göre Bipolar atakta daha az gün geçirdiği görülmüştür (3.3 güne karşı 25.5 gün). CBTI-BP grubu ayrıca PE grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşük bir hipomani / mani relaps oranına (% 4.6’ya karşı% 31.6) ve anlamlı olarak daha düşük bir genel duygudurum epizodu relaps oranına (% 13.6’ya karşı% 42.1) sahip olduğu görülmüştür. PE’ye göre, CBTI-BP uykusuzluk şiddetini azaltmış ve tedavi sonrası daha yüksek uykusuzluk remisyonuna ve 6. ayda anlamlı olarak daha yüksek oranlara yol açmıştır. Hem CBTI-BP hem de PE, seçilen uyku ve fonksiyonel bozukluk ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir. İkincil uyku yararları üzerinde bir miktar düşüş gözlenmesine rağmen, tedavinin etkileri çoğu sonuç için takip edilerek anlamlı şekilde korunmuştur.


Sonuç: Bipolar I Bozuklukta CBTI-BP Tedavisi (Kognitif Davranışçı Terapi) , duygudurum epizodu nüksü riskinde azalma, uykuda ve işlevsellikte artma sonuçları ile yüksek oranda ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle, uyku bozukluğu Bipolar Bozukluğa katkıda bulunan önemli bir unsur olduğu görülmektedir. Araştırma, Bipolar Bozukluğa özgü uyku günlüğü skorlama standartlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulanmaktadır.

Referans: Harvey, A. G., Soehner, A. M., Kaplan, K. A., Hein, K., Lee, J., Kanady, J., … & Buysse, D. J. (2015). Treating insomnia improves mood state, sleep, and functioning in bipolar disorder: a pilot randomized controlled trial. Journal of consulting and clinical psychology, 83(3), 564.

Saygılarımla,
Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS