CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Duygusal Bir Yükselteç Olarak Zihinsel Görüntüler: Bipolar Bozukluğa Uygulama

Posted By on May 4, 2020

Zihinsel imgeler biçimindeki kognisyonların duygu üzerinde sözel kognisyonlardan daha güçlü bir etkisi vardır. Bu derleme, bilişsel görüntü ve duygu bilimlerini transdiyagnostik klinik araştırmalarla sentezleyerek bipolar bozuklukta duygusal uçuculuk temelinde yeni tahminler vermektedir. Bipolar bozukluğu olan hastalarda anksiyete son derece yaygındır ve artan disfonksiyon ve intihar ile ilişkilidir, ancak az anlaşılmıştır ve nadiren tedavi edilmektedir. Zihinsel görüntüler bipolar anksiyetenin ihmal edilmiş bir yönüdür, ancak travma sonrası stres bozukluğu ve imgeye odaklanan sosyal fobi gibi anksiyete bozukluklarında bilişsel davranış terapisinin (CBT) gelişimi için çok önemlidir. Bu derlemede bipolar bozukluğa uygulanan bilişsel bir görüntü ve duygu modeli sunulmaktadır. Bu modelde zihinsel imgeler Clark’ın döngüsel panik modelini (1986) kullanarak duyguları güçlendirir. Bu makalede; 1) görüntülerin kaygıyı güçlendirdiğini vurgulamaktayız (birinci döngü); (2), görüntülerin bipolar bozukluğun tanımlayıcı (hipo-) manisini (ikinci döngü) güçlendirdiğini, böylece tetikleyicilerin aşırı pozitif yanlış yorumlanmasının ruhsal yükselmeye (görüntülerle tırmandığı) yol açtığını, ilişkili inançları, hedefleri ve eylem olasılığını artırdığını öne sürmekteyiz (hepsi görüntülerle güçlendirildi). Görüntüler, bipolar bozukluğun açıklanamayan temel özellikleri için birleştirici bir açıklama önerir: yaygın kaygı, duygudurum instabilitesi ve yaratıcılık. Görüntülerin sunulmasının, bipolar tedavi yeniliği için yeni etkileri vardır.


Referans: Holmes, E. A., Geddes, J. R., Colom, F., & Goodwin, G. M. (2008). Mental imagery as an emotional amplifier: Application to bipolar disorder. Behaviour research and therapy, 46(12), 1251-1258.

Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS