CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kaygı Bozukluklarında Tedavi Planlanmasına Yönelik Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi

Posted By on October 27, 2020

Anksiyete bozuklukları için etiyolojik ve sürdürücü faktörlerin tek, basit, görsel bir çerçevede özetlendiği bir bilişsel davranışsal vaka formülasyon çerçevesi (CBCFF) sunulmuştur. Bu CBCFF daha sonra farklı bilişsel ve davranışsal tedavi bileşenlerinin vaka formülasyonunun yönleriyle belirli bağlantılarını göstermek için kullanılır.
Bu makalede CBCFF’nin kullanımını açıklamak için bir örnek kullanılmıştır ve hiçbir manuel tedavinin mevcut olmadığı yeni sunumlarla faydası vurgulanmaktadır.

Referans: Boschen, M. J., Tian P. S. (2008). A cognitive behavioral case formulation framework for treatment planning in anxiety disorders. Depression and Anxiety 25:811–823

Saygılarımla,

Psk.Esnayi İbrahimli


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS