CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapinin Depresyon Tedavisinde Etkisi

Posted By on November 2, 2020

Bilişsel davranışçı terapinin (CBT) tek kutuplu depresyon için bir tedavi olarak etkilerindeki zamansal değişiklikleri inceleyen bir meta-analiz yapıldı. Psikoterapi denemelerinin kapsamlı bir araştırması, 1977’den 2014’e kadar 70 uygun çalışma verilmiştir. Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HRSD) etki boyutları(ES) Hedge g üzerinden ölçülmüştür. Remisyon oranları da kaydedildi. Her çalışmanın yayın yılı, etki boyutlarının doğrusal bir metaregresyon belirleyicisi olarak ve diğer moderatörlerle (yıl) 2 yönlü bir etkileşimin bir parçası olarak incelenmiştir. BDI’nın ortalama ES’si 1.58 (%95 CI [1.43, 1.74]) ve HRSD için 1.69 (%95 CI [1.48, 1.89]) dir. Alt grup analizleri, kadınların tedaviden erkeklerden daha fazla fayda sağladığını ortaya koymuştur (p .05). Deneyimli psikologlar (g 1.55) daha az deneyimli öğrenci terapistlerine göre (g 0.98). daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir (s .01). Zamansal eğilimleri inceleyen metaregresyonlar, CBT’nin etkilerinin, hastaların kendi raporlarıyla ölçüldüğü gibi, (BDI, p .001), klinisyenlerin derecelendirmeleri (HRSD, s .01) ve remisyon oranları (s .01) ölçümlerinde girişinden bu yana doğrusal ve istikrarlı bir şekilde azaldığını göstermiştir. Alt grup analizleri, hem grup içi (pre/post) tasarımlarda hem de kontrollü deneme tasarımlarında (S.02) düşüş eğiliminin mevcut olduğunu doğruladı (p .01). Bu nedenle, modern CBT klinik çalışmaları, seminal çalışmalarla karşılaştırıldığında depresif semptomlardan daha az rahatlama sağlamıştır. Potansiyel nedenler ve olası çıkarımlar gelecekteki çalışmalar için tartışılmıştır.

Referans:

Johnsen, T. J., & Friborg, O. (2015). The effects of cognitive behavioral therapy as an anti-depressive treatment is falling: a meta-analysis. Psychological bulletin141(4), 747.

Saygılarımla,

Psk. Selin Zorlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS