CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Tekrarlayan Depresyonun Önlenmesinde CBT’nin 6 Yıllık Takip Sonuçları

Posted By on November 9, 2020

Amaç:Çok az sayıda çalışma, depresyonda yeniden ortaya çıkmayı önlemek için farmakolojik olmayan stratejiler kullanmaktadır. Rezidüel (kalıntı) semptomların kognitif davranışçı tedavisinin, 2 yıllık bir takipte tekrarlayan depresyonda klinik tedaviden anlamlı derecede daha düşük bir nüks oranı sağladığı bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, klinik tedaviye karşı kognitif davranış tedavisinin 6 yıllık bir takibini sağlamaktı.Metodoloji:Antidepresan ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilen nükseden majör depresyonu olan kırk hasta, ya artık semptomların kognitif davranış tedavisine (yaşam tarzı değişikliği ve well being – iyilik terapisi ile desteklenen) ya da klinik tedaviye rastgele atandı. Her iki grupta da antidepresan ilaçlar azaltıldı ve kesildi. 6 yıllık bir takip yapıldı. Bu süre zarfında, nüks ortaya çıkmadıkça hiçbir antidepresan ilaç kullanılmadı.Bulgular:Kognitif davranış tedavisi, klinik tedaviye göre (% 90) 6 yıllık bir takipte önemli ölçüde daha düşük bir nüks oranı (% 40) ile sonuçlandı. Kognitif davranış tedavisi alan grup, klinik tedavi grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşük tekrarlama sayısına sahipti.Sonuç:Farmakoterapi sonrası bilişsel davranışçı tedavinin ardışık kullanımının tekrarlayan depresyonda uzun vadeli sonuçları iyileştirebileceğini göstermektedir. Tekrarlayan depresyonu olan hastaların önemli bir kısmı, ilaç tedavisini başarıyla sonlandırabilir ve odaklanmış bir psikoterapi kürü ile en az 6 yıl boyunca sağlıklı kalabilir.

Referans: Fava, G. A., Ruini C., Rafanelli, C., Finos, L., Conti, S., & Grandi, S. (2004). Six year outcome of cognitive behavior therapy for prevention of recurrent depression. The American Journal of Psychiatry, 161(10), 1872-1876.

Saygılarımla
Uzm. Psk. Gizem Hüroğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS