CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Farklı Bir Depresyon: Bipolar ve Unipolar Depresyon Arasındaki Klinik Ayrımlar

Posted By on November 16, 2020

Tanıda gecikme veya yanlış tanı koyma bipolar bozukluğu olan hastaların acısını devam ettirir. Bununla birlikte doğru erken tanı koyma bazen zordur, özellikle de hastalar sık sık unipolar depresyon ile karıştırılabilen depresif evrede bulunduklarından dolayı. Ne yazık ki, unipolar depresyon için uygun terapi, bipolar bozuklukta, özellikle ailede bipolarite ve intihar öyküsü olanlarda manik kayma veya döngü hızlanması riskini artırabilir, ancak bazı bipolar hastalarda bazı antidepresanlar işe yarayabilir. Buna ek olarak şu anda mevcut olan duygu düzenleyicilerin çoğu maniyi yönetmede etkili olsada depresyonu etkili bir şekilde çözmez. Buna karşılık Lamotrijin bipolar depresyonda etkisini göstermiştir ve çok düşük manik kayma riskine sahiptir. Unipolar depresyon ile karşılaştırıldığında bipolar depresyonun hipersomni, psikomotor yavaşlama, hızlı değişen ruh hali, erken başlangıç ve ailede bipolar bozukluk öyküsü ile ilişkili olma olasılığı daha yüksektir. Bu ayrımların farkındalığı, bipolar bozukluğun teşhisini büyük ölçüde iyileştirebilir ve etkili terapötik müdahale için bir olanak sağlayabilir.

Referans: Bowden, C. L. (2005). A different depression: clinical distinctions between bipolar and unipolar depression. Journal of Affective Disorders, 84(2-3), 117-125.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su İnam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS