CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Anksiyetede Ayırıcı Tanılar: Psikiyatrik ve Medikal Bozukluklar

Posted By on January 3, 2021

Bu makale anksiyete bozukluklarının ayırıcı tanılarını gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirme çalışması, DSM-III’te tanımlananlar üzerinden anormal anksiyete sendromlarına odaklanmaktadır. Bu sendromların, sadece sağlıklı popülasyondaki anksiyete semptomlarına yönelik spektrumun bir ucu değil, farklı normal dışı durumları ve tanı kategorilerini temsil ettiği varsayılmaktadır. Yine de bu varsayım kesin olarak ispatlanmış değildir. Dahası, DSM-III tarafından kullanılan spesifik kategorizasyonun desteklenmesi değişkenlik göstermektedir. Yine de çeşitli alanlardaki muhtemel geçerliliği ve yaygın kullanımı gibi nedenlerle bu makale DSM-III sistemini takip etmektedir. Öncelikle DSM-III’te tanımlanan birincil anksiyete bozuklukları, takiben DSM-III’teki başka bozukluklar ve ardından anksiyete bozukluklarıyla ilişkili olan medikal bozukluklar tartışılmaktadır. Makale, ayırıcı tanıda yararlı olabilecek klinik ve demografik özelliklere odaklanmaktadır.

Saygılarımla,

Klinik Psikolog Gizem Hüoğlu, MA


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS