CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Posted By on January 14, 2021

Obsesif kompulsif bozukluğu olan bazı kişiler, tekrarlayan müdahaleci cinsel, saldırganlık (agresif) veya ölümle ilgili düşünceler yaşarlar ve sonuç olarak ayrıntılı ve uygun olmayan risk değerlendirmelerine tabi tutulabilirler. Bu belirgin ‘birincil’ riskler, bozukluğun fenomenolojisini dikkatli bir şekilde anlayarak oldukça kolay bir şekilde ele alınabilir. Aynı zamanda daha dikkatli değerlendirme gerektiren daha az belirgin olan ‘ikincil’ riskler de vardır. Bu makale, OKB yaşayan kişilerde müdahaleci düşüncelerin ve dürtülerin cinsel veya şiddet suçluları tarafından deneyimleyenlerden ayrımını, kendine zarar ve intihar davranışının değerlendirilmesini, rahatsız edici obseseyonların yapısını hasta ile ele alınmasını, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiyle yaşayan aileye zarar ve şiddet riskini değerlendirilmesi ve içgörü eksikliğini tartışmaktadır. Özellikle, OKB yaşayan çocuklar ve gençler ile ilgili konularda Ruh Sağlığı Yasasının kullanımını vurgulamaktadır.

Referans: Veale, D., Freeston, M., Krebs, G., Heyman, I., & Salkovskis, P. (2009). Risk assessment and management in obsessive-compulsive disorder. Advances in psychiatric treatment, 15(5), 332-343.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su İnam


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS