CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Komorbid Psikozlu TSSB için Travma Odaklı Tedavi: Bir Olgu Sunumu

Posted By on May 10, 2021

Özet:

Travma sonrası stres bozukluğu, sıklıkla psikotik bozukluk kriterlerini de karşılayan hastalarda tedavi edilmeden bırakılan bir durumdur. Aynı anda ortaya çıkan rahatsızlıkları olan hastaları tedavi eden birçok klinisyen, bu bireyleri stabilize etmekten veya psikotik semptomatolojiyi şiddetlendirmekten korktuğu için TSSB semptomlarını hedef alan tedaviden kaçınmayı seçse de, devam eden psikotik semptomlar bağlamında hastaların TSSB tedavisine nasıl yanıt verdiği hakkında şu anda çok az şey bilinmektedir. Ek olarak, herhangi bir hastalık öncesi semptomatoloji yokluğunda travmatik bir stres etkenine ikincil olarak psikotik semptomlar geliştiren bireylerin klinik profili ile ilgili araştırma da azdır. Bu vaka raporunun amacı, orta yaşlarında travmatik bir strese ikincil olarak psikotik semptomlar geliştiren bir bireyin, “Mary” vakasını özetlemek ve TSSB semptomlarını hedef alan tedaviye verdiği yanıtı tanımlamaktır. Mary, travmatik bir araba kazasının ardından ortaya çıkan temel TSSB semptomları ile başvurdu. Birkaç hafta sonra psikotik semptomlar (işitsel ve görsel halüsinasyonlar) geliştirdi. Mary, bu tedaviyi uygularken psikotik semptomatolojideki herhangi bir değişikliği izlemek için dikkatle yapılan çalışmalarla, TSSB semptomlarını hedef alan bir Uzun Süreli Maruz Bırakma tedavisi gördü. Mary’nin tedavi boyunca ilerlemesini değerlendirmek için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi-5 (PCL-5) ve Psikotik Semptom Derecelendirme Ölçekleri gibi standart ölçüler uygulandı. Bu vaka raporu, tedavinin başlangıcından sonuna kadar PCL-5 puanlarında% 72’lik bir düşüşün gösterdiği gibi, PTSD semptomatolojisinde önemli bir azalma ile sonuçlanan Mary’nin 16 haftalık Uzun Süreli Maruz Bırakma terapisinin kapsamlı bir özetini sunmaktadır.

Referans: Cherestal, S. & Herts, K. (2020). Trauma―Focused Treatment for PTSD With Comorbid Psychosis: A Case Report. Clinical Case Studies, 1-16.

Saygılarımla,

Klinik Psikolog Esnayi İbrahimli, MA


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS