CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travmatize mülteciler ve etnik azınlık hastaları için CBT’nin uyarlanması: kültürel olarak uyarlanmış CBT’den örnekler (CA-CBT)

Posted By on May 26, 2021

Bu makalede, kognitif terapinin (CBT) travma geçirmiş mülteciler ve etnik azınlık popülasyonları arasında PTSD tedavisi için nasıl uyarlanabileceğini, tedavimizden, kültürel olarak uyarlanmış CBT veya CA-CBT’den örnekler sunuyoruz. CA-CBT maruz bırakma konusunda benzersiz bir yaklaşıma sahiptir, somatik duyumların tedavisini vurgular (bu gruplarda PTSD sunumunun özellikle belirgin bir kısmı) ve komorbid anksiyete bozukluklarını ve öfkeyi ele alır. Bu tedavi hedeflerine ulaşmak için CA-CBT meditasyon gibi duygulara maruz kalma ve duygu düzenleme tekniklerini vurgular ve duygusal ve psikolojik esnekliği teşvik etmeyi amaçlar.CA-CBT’yi uygulamanın 12 temel yönünü açıklıyoruz, bu da onu travma geçirmiş mülteci ve etnik azınlık nüfuslarının kültürel olarak da hassas olduğunu göz önünde bulundurulması gereken bir tedavi  haline getiriyor. Bizim tedavi rehberimiz; (a) kültürel olarak hassas tedaviler bu toplumlarda travma sonrası stres bozukluğu, uyarılma ve somatik belirtilerin rolünü vurgulayan birçok süreçleri göstermek için panik atak–travma sonrası stres bozukluğu modeli; (b) eşlik eden anksiyete koşulları hedefleme, gözlemlenen somatik belirtiler ve önemini göstermek için uyarılma üçlüsü ve psikopatolojik süreçlerinin tasarımı: kullanılan üç modeli tartışıyoruz; ve (c) bazı terapötik tekniklerimizin (örneğin, beden odaklı teknikler: esneme) psikolojik esneklik ve iyileşme sağladığını ortaya çıkarmak için çoklu sistem ağı (MSN) duygusal durum modeli.

Referans:

Hinton, D. E., Rivera, E. I., Hofmann, S. G., Barlow, D. H., & Otto, M. W. (2012). Adapting CBT for traumatized refugees and ethnic minority patients: Examples from culturally adapted CBT (CA-CBT). Transcultural psychiatry49(2), 340-365.

Saygılarımla,

Psk. Selin Zorlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS