CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Düşük Özsaygı için Kognitif Davranışçı Terapi: Bir Vaka Örneği

| June 4, 2021

Özet Düşük benlik saygısı, birçok eksen I bozukluğunun etiyolojisi ve sürmesiyle ilişkili olduğu gösterilmiş olan yaygın, engelleyici ve sıkıntı veren bir sorundur. Bu nedenle, düşük özsaygı için etkili tedaviler geliştirmek önceliklidir. Düşük özsaygının kognitif davranışçı kavramsallaştırılması tasarlanmış ve bir kognitif davranışçı terapi programı anlatılmıştır (Fennel,1997,1999). Klinik popülasyonlarda bu tedavinin sistematik değerlendirmesi henüz yapılmamıştır. Mevcut vaka […]

Ertelemeciliğin Üstesinden Gelebilmek? Müdahale Çalışmalarının Meta Analizi

| March 12, 2021

Özet 1.Bireyler ertelemeciliklerinin seviyelerini düşürebilirler mi? 2.Eğer düşürebilirlerse hangi tür müdahale en güçlü azalmayı sağlar? sorularının yanıtlarını öğrenmek için ertelemeciliğe müdahale konusunda yapılmış 24 çalışmanın (total k = 44, N = 1173) meta analizini sunuyoruz. Dört farklı türde müdahaleyi karşılaştırdık: Kendini düzenleme, kognitif davranışçı terapi, diğer terapötik yaklaşımlar, bireylerin güçlü yönlerine ve kaynaklarına odaklanan müdahaleler. […]

Tekrarlayan Depresyonun Önlenmesinde CBT’nin 6 Yıllık Takip Sonuçları

| November 9, 2020

Amaç:Çok az sayıda çalışma, depresyonda yeniden ortaya çıkmayı önlemek için farmakolojik olmayan stratejiler kullanmaktadır. Rezidüel (kalıntı) semptomların kognitif davranışçı tedavisinin, 2 yıllık bir takipte tekrarlayan depresyonda klinik tedaviden anlamlı derecede daha düşük bir nüks oranı sağladığı bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, klinik tedaviye karşı kognitif davranış tedavisinin 6 yıllık bir takibini sağlamaktı.Metodoloji:Antidepresan ilaçlarla başarılı bir şekilde […]

Kognitif Terapide Şema Değişim Süreçleri

| October 14, 2020

Kognitif terapistlere göre şemalar, uzun süreli psikiyatrik problemlerin sürmesinde önemli rolü olan kök inançlardır. Uyumsuz şemaları zayıflatmak ve yenilerini inşa edebilmek için danışanlarla kullanılabilecek klinik yöntemler açıklanmaktadır. Uyumsuz, alternatif ve daha uyumlu olan şemayı bulabilmek için öneriler bulunmaktadır. Spektrum, olumlu veri günlükleri, şemanın tarihsel sınanması, psikodrama ve kök inançlarla ilgili çalışma kağıtları yöntemlerinin şemaları değiştirmek […]

Psikoz Geliştirme Riski Yüksek Olan Bireyler için Bilişsel-Davranışçı Terapi

| June 14, 2020

Psikoz için erken müdahale, yerleşmiş bir klinik uygulama haline gelmiştir. Araştırmalar, psikoz için varsayılan olarak prodromal gibi göründükleri psikotik öncesi dönemde bireyleri tanımlamaya odaklanmaktadır. Klinik olarak yüksek risk altında olan bu gençleri tanımlamak için kriterler oluşturulmuştur ve hem farmakolojik hem de psikolojik tedavileri test eden bazı erken çalışmalar yapılmıştır. Bilişsel davranışçı terapi (CBT), bu grupta […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS