CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

TSSB’ nin Tedavisi: Kanıta Dayalı Psikoterapi Müdahalelerinin Gözden Geçirilmesi

| May 3, 2021

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), travmatik bir yaşam olayından sonra gelişebilen, kronik, işlevselliği düşüren ruh sağlığı bozukluğudur. Ancak, TSSB için etkili psikolojik tedaviler mevcuttur. 2017’de Gaziler Sağlık İdaresi (VHA), Savunma Bakanlığı (DoD) ve Amerikan Psikologlar Derneği (APA), TSSB tanılı bireylerin tedavisini sağlayan kişiler için tavsiyeler dizisine sahip PTSD için tedavi kılavuzları yayınladı. Bu makalenin amacı, […]

Temel İletişimin Ötesinde: Kognitif Davranışçı Terapide Ana Dilin Rolü

| April 24, 2021

ÖzetGöç, genellikle ana dilin geri planda kalması pahasına yeni bir dil edinme ihtiyacını içeren, krize yatkın, karmaşık bir süreçtir. Dolayısıyla, çeşitli mental sağlık desteğine ihtiyaç duyan ancak, terapistin konuştuğu dilde yeterince akıcı konuşamayan göçmenlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Kognitif Davranışçı Terapi (CBT) göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir […]

Seri Yanıtı: Uyum ve OKB’yi Anlama

| March 15, 2021

Serinin bu karşılığı bilimsel araştırma ve klinik çalışma arasındaki ayrıma odaklanır; okuyucuya araştırma protokollerinin tedavi protokolleri olmadığını ve tedavi protokollerinin yemek kitapları değil; kılavuzlar olduğunu hatırlatır. Çoğu zaman klinisyenlerin araştırmacılardan ve araştırmacıların klinisyenlerden etkilendiği bilim/uygulayıcı modeli idealinden sapmaktayız. Bu bağlamda 3 esas alan ele alınacaktır: (1) sadece OKB ye karşı değil; bireyi bütün olarak tedavi […]

Ertelemeciliğin Üstesinden Gelebilmek? Müdahale Çalışmalarının Meta Analizi

| March 12, 2021

Özet 1.Bireyler ertelemeciliklerinin seviyelerini düşürebilirler mi? 2.Eğer düşürebilirlerse hangi tür müdahale en güçlü azalmayı sağlar? sorularının yanıtlarını öğrenmek için ertelemeciliğe müdahale konusunda yapılmış 24 çalışmanın (total k = 44, N = 1173) meta analizini sunuyoruz. Dört farklı türde müdahaleyi karşılaştırdık: Kendini düzenleme, kognitif davranışçı terapi, diğer terapötik yaklaşımlar, bireylerin güçlü yönlerine ve kaynaklarına odaklanan müdahaleler. […]

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Psikolojik Tedavisi

| March 10, 2021

Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) maruz kalma ve tepki önleme (ERP) yöntemleri ile psikolojik tedavisi, ruh sağlığı alanındaki en büyük başarı öykülerinden biridir. Yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde, OKB’li bireylerin prognozu, ERP’nin geliştirilmesinin bir sonucu olarak zayıftan çok iyiye doğru değişti. Bu başarıya rağmen, prosedürler mükemmel olmaktan uzak, çünkü hastaların önemli bir azınlığı hala tedaviyi […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS