CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Psikolojik Tedavisi

| March 10, 2021

Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) maruz kalma ve tepki önleme (ERP) yöntemleri ile psikolojik tedavisi, ruh sağlığı alanındaki en büyük başarı öykülerinden biridir. Yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde, OKB’li bireylerin prognozu, ERP’nin geliştirilmesinin bir sonucu olarak zayıftan çok iyiye doğru değişti. Bu başarıya rağmen, prosedürler mükemmel olmaktan uzak, çünkü hastaların önemli bir azınlığı hala tedaviyi […]

OKB ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük: Tedavi Sorunları

| March 8, 2021

Anksiyete Bozukluklarında bilişsel çarpıtma olarak belirsizliğe tahammülsüzlüğün öneminin bilinirliği giderek artmaktadır. Araştırmacılar ve klinisyenler için klinik anlamda zorluk, belirsizliğe tahammülsüzlüğün doğasını ve hastaların bununla başa çıkmasına yardımcı olmanın ne anlama geldiğini anlamaktır. Obsesif Kompulsif Bozukluk, belirsizliğe tahammülsüzlüğün gösterdiği zorlukları incelemek için uygun bir tanıdır, çünkü yazara göre, OKB’ nin neredeyse tüm belirtilerinin temelidir. Bu makale, […]

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP) Tedavisi Yanlış Gittiğinde: Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde ERP Uygulanırken Ortaya Çıkan Zorlu Senaryoları Yönetmek İçin Sorun Giderme Yönergeleri

| March 10, 2020

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP) ile birlikte Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), OKB tedavisinde en etkili psikolojik tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak literatür ve tedavi kılavuzları hasta sunumlarındaki tüm çeşitlilikleri, ERP görevlerinin çeşitliliğini ve karşılaşılabilecek terapötik zorlukların nasıl çözüleceğini tam olarak açıklamamaktadır. Bu makalede terapistlerin ERP uygularken yaygın olarak karşılaştıkları zorluklar açıklanmaktadır. Bu zorluklar; […]

EMDR Bir Maruz Bırakma (exposure) Tedavisi Midir? : Travma Protokollerinin İncelenmesi

| February 26, 2019

Makale Özeti: Bu makale, iyi tanımlanmış ve teorik temelli olan travma için maruz bırakma (exposure) tedavisinin klinik uygulanmasını sunmaktadır. Pozitif tedavi sonuçları için prosedürler ve gerekli gereksinimler gözden geçirilmiştir. Fakat, EMDR bu gereklilikler ve prosedürlerle bazı alanlarda çelişmektedir. Buna ek olarak, maruz bırakma tedavisinin tanımları ve klinik uygulamaları ile EMDR’nin sınıflandırılması bazı problemler ortaya çıkarmaktadır. […]

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Tedavilerin Potansiyelleri ve Sınırlamaları

| February 13, 2019

Maruz kalma ve müdahale önleme (ERP), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) için iyi bilinen bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte, birçok hasta için tamamen etkili değildir ve bazıları bu tedaviden fayda görmez veya hoşlanmaz. Son 3 yılda, bu eksiklikleri gidermek için ERP gibi maruz kalmaya dayalı tedavilere yardımcı ya da alternatif olarak bilişsel müdahalelerin kullanılmasına artan bir ilgi […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS