CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Tedavilerin Potansiyelleri ve Sınırlamaları

Posted By on February 13, 2019

Maruz kalma ve müdahale önleme (ERP), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) için iyi bilinen bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte, birçok hasta için tamamen etkili değildir ve bazıları bu tedaviden fayda görmez veya hoşlanmaz. Son 3 yılda, bu eksiklikleri gidermek için ERP gibi maruz kalmaya dayalı tedavilere yardımcı ya da alternatif olarak bilişsel müdahalelerin kullanılmasına artan bir ilgi vardır. OKB için bilişsel terapi ve bilişsel davranış terapi, hiç bir tedaviden daha fazla etkinlik göstermediği ve ERP’den daha düşük bir terapiyi bırakma durumu olduğu görünüyor. Bununla birlikte, ne yazık ki, OKB hastaları için bilişsel müdahaleler tedavi etkinliğini arttırmamıştır; yani bilişsel müdahaleler, ya tek başına ya da ERP ile birlikte, tek başına ERP’den daha etkili değildir. Bu makale bu sonucun nedenlerini göz önünde bulunduruyor ve bilişsel müdahalelerin kullanımına ilişkin göstergeleri tartışıyor. OKB tedavisinde bilişsel yöntemlerin yararlarını ve endikasyonlarını tam olarak değerlendirmek için gelecekteki araştırmaların incelenmesi önerilmektedir.

Referans: Abramowitz, J. S., Taylor, S., & McKay, D. (2005). Potentials and limitations of cognitive treatments for obsessive‐compulsive disorder. Cognitive Behaviour Therapy, 34(3), 140-147.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS