CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

EMDR Bir Maruz Bırakma (exposure) Tedavisi Midir? : Travma Protokollerinin İncelenmesi

Posted By on February 26, 2019

Makale Özeti:

Bu makale, iyi tanımlanmış ve teorik temelli olan travma için maruz bırakma (exposure) tedavisinin klinik uygulanmasını sunmaktadır. Pozitif tedavi sonuçları için prosedürler ve gerekli gereksinimler gözden geçirilmiştir. Fakat, EMDR bu gereklilikler ve prosedürlerle bazı alanlarda çelişmektedir. Buna ek olarak, maruz bırakma tedavisinin tanımları ve klinik uygulamaları ile EMDR’nin sınıflandırılması bazı problemler ortaya çıkarmaktadır. Psikolojik alışma (psychological habituation) ve spontane çağrışım (spontaneous association) EMDR’ da maruz bırakma tedavisinde olduğundan daha farklı işlenmektedir. Bu nedenle, EMDR olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Makalede ayrıca ; travma reaksiyonlarının temel doğasından bilgi işleme modellerinde kadar EMDR’nin etkinliğinin olası nedenleri tartışılmaktadır.

Referans : Rogers, S., & Silver, S. M. (2002). Is EMDR an exposure therapy? A review of trauma protocols. Journal of Clinical Psychology, 58(1), 43-59.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS