CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Modeli

Posted By on March 18, 2021

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), travmatik olaylara verilen yaygın bir tepkidir. Birçok insan sonraki aylarda iyileşir, ancak önemli bir alt grupta semptomlar genellikle yıllarca devam eder. TSSB’nin kalıcılığının bilişsel bir modeli önerilmektedir. Bireyler travmayı ciddi, güncel bir tehdit duygusuna yol açacak şekilde işlediklerinde TSSB’nin kalıcı hale geldiği öne sürülür. Tehdit duygusu şunların bir sonucu olarak ortaya çıkar: (1) travma ve / veya sekellerine ilişkin aşırı olumsuz değerlendirmeler ve (2) zayıf detaylandırma ve bağlamsallaştırma, güçlü çağrışımsal bellek ve güçlü algısal hazırlama ile karakterize edilen otobiyografik bellek rahatsızlığı. Olumsuz değerlendirmelerdeki ve travma belleğindeki değişim, bir dizi sorunlu davranışsal ve bilişsel strateji ile engellenir. Model, TSSB’nin temel klinik özellikleriyle uyumludur, görünüşte şaşırtıcı olan birkaç olguyu açıklamaya yardımcı olur ve değişim için üç temel hedef belirleyerek tedavi için bir çerçeve sağlar. Son çalışmalar, modelin çeşitli yönleri için ön destek sağlamıştır.

Referans: Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A Cognitive Model of Posttraumatic Disorder. Behaviour Research and Therapy, 319-345.

Saygılarımla,
Klinik Psikolog Esnayi İbrahimli, MA


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS