CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Şizofreni veya Şizoaffektif Bozukluğu Olan Hastalarda Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Posted By on May 28, 2019

Travma ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), şizofreni veya şizoaffektif bozukluk gibi ciddi ruhsal hastalığı olan kişiler arasında yüksek prevalansa sahiptir. Bu çalışma, travma ve TSSB’nin bu popülasyonda göz ardı edilip edilmediğini ve bilişsel TSSB teorisinin bu kişiler için geçerli olup olmadığını incelemiştir. Travmatik deneyimler, TSSB belirtileri ve negatif travma sonrası kognisyonlar anketlerle doğrudan ölçülmüş ve chart review incelemesiyle elde edilen bilgilerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, hasta listelerinde yetersiz travma raporunun ve yetersiz TSSB teşhisinin olduğunu gösterdi. Ayrıca, negatif travma sonrası kognisyonlar, TSSB’nin bilişsel modelini destekleyen, TSSB semptom şiddeti ile pozitif olarak ilişkiliydi. Bu bulgular poliklinikte şizofreni veya şizoaffektif bozukluğu olan hastaların rutin değerlendirilmesinde travma öyküsünün ve TSSB’nin değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, negatif travma sonrası kognisyonların bulunması, bilişsel TSSB modelinin şizofreni veya şizoaffektif bozukluğu olan hastalara uygulanabileceğini göstermektedir.

Lommen, M. J., & Restifo, K. (2009). Trauma and posttraumatic stress disorder (PTSD) in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder. Community mental health journal, 45(6), 485.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS