CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Anksiyetede Ayırıcı Tanılar: Psikiyatrik ve Medikal Bozukluklar

| January 3, 2021

Bu makale anksiyete bozukluklarının ayırıcı tanılarını gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirme çalışması, DSM-III’te tanımlananlar üzerinden anormal anksiyete sendromlarına odaklanmaktadır. Bu sendromların, sadece sağlıklı popülasyondaki anksiyete semptomlarına yönelik spektrumun bir ucu değil, farklı normal dışı durumları ve tanı kategorilerini temsil ettiği varsayılmaktadır. Yine de bu varsayım kesin olarak ispatlanmış değildir. Dahası, DSM-III tarafından kullanılan spesifik kategorizasyonun […]

Yardımcı Olmayan Düşünceyi Tanımlamak ve Zorlamak

| October 22, 2018

Beş Alan modeli, bireylerin bir durum ya da problem hakkında ne düşündüklerini duygusal ve fiziksel olarak nasıl hissettiklerini ve yaptıkları şeyi nasıl değiştirebileceğini gösterir. Beş alan birbirine bağımlıdır, her biri diğerlerine etki eder.  Deneysel araştırma verileri (Williams & Dritschel, 1988; Dalgleish & Watts, 1990), hem işlem tarzlarının hem de düşünme içeriğinin farklı duygusal durumlarda değiştiğini […]

Kaygı Bozukluklarında Tedavi Planlamasına Yönelik Bir Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi

| October 21, 2017

Anksiyete bozuklukları için etyolojik ve sürdürücü faktörlerin tek, basit ve görsel bir çerçevede özetlendiği, anksiyete bozuklukları için bir Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi (BDVFÇ) sunulmuştur. Daha sonra, farklı bilişsel ve davranışsal tedavi unsurlarının vaka formulasyonunun özelliklerine özgü bağlantılarını göstermek için BDVFÇ kullanılmıştır. BDVFÇ kullanımını göstermek için kullanılan örnek, manual hiçbir tedavinin bulunmadığı yeni sunumlarla BDVFÇ’nin […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS